Bli medlem og medlemsfordeler

Som medlem får du

 • være del av en møteplass for fagutvikling og utvikle faglig identitet.
 • tilhørighet i en lokal faggruppe i ditt fylke.
 • bidra til å fremme bedre omsorg til pasienter med diabetes og deres pårørende.
 • tilgang til og holde deg oppdatert på fagstoff, ny forskning, kurs og konferanser.
 • mulighet til å søke stipender til utdanning og fagutvikling, kurs- og konferanser.

Hva går medlemskontingent til?

 • Alle medlemmer kan søke om stipender til reise, utdanning og fagutvikling.
 • Arrangere nasjonalt sykepleiersymposium.
 • Hjelpe medlemmene med spørsmål.
 • Undervisning og samarbeid med utdanningsinstitusjonene.
 • Bidra til faglig kompetanseheving og utvikling av faglig identitet.
 • Styrearbeid

Stipender

Send mail til Faggruppeleder med kopi til kasserer ved søknader:

Faggruppeleder:

Elin Røst: elin.johanne.rost@nordlandssykehuset.no

Kasserer:

Sissel Salater: sisselsalater@gmail.com

Reisestipend

Faggruppen avsetter årlig en sum til reisestipend.

Stipendet som den enkelte kan søke, beløper seg opptil kr. 5000,- per kalenderår. Dersom man skal ha et innlegg/posterpresentasjon ved internasjonale kongresser er maksimalt beløp kr. 7500,-. Antall stipend vil varierer etter faggruppens økonomi.

Stipendstøtten gjelder: Diabetesrelaterte kurs/studiebesøk/konferanser/kongresser

Søknadene behandles fortløpende.

 • Søknad sendes styret i NSF/FFD på eget skjema for reisestipend.
 • Søker må ha vært medlem av NSF/FFD i minimum ett år, og være ajour med kontingenten.
 • Stipendet kan ikke søkes som studiestipend for studenter som tar videreutdanning/etterutdanning i diabetessykepleie
 • Det må søkes i forkant av aktuelt arrangement for at søknaden skal vurderes.
 • Tilbakerapporteringsskjema må sendes styret i NSF/FFD innen 14 dager etter avsluttet aktivitet- (deltakelse).
 • Ved studiereiser vedlegges bekreftelse fra besøksstedet.
 • Flybillettstammen eller reisebyrå- faktura vedlegges. Alle utgifter må dokumenteres.

Etter endt reise/opphold skal det sendes et resyme/referat av inntrykk og erfaringer fra reisen/oppholdet til leder av NSF/FFD på e-post.

Utdanningsstipend

 • Stipend til videreutdanning gis bare en gang per person.
 • Det kan søkes om inntil kr. 12000.-
 • Skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver om hvor mye de dekker, skal legges ved søknaden.
 • Originale kvitteringer skal legges ved før stipend utbetales.
 • Man må ha vært medlem i faggruppen i minimum ett år.
 • Søknadsfrist 1. september årlig.

Fagutviklingsstipend

 • Stipendet skal bidra til utvikle og forbedre diabetesykepleiepraksis.
 • Dette er et stipend som har til hensikt å stimulere diabetessykepleiere til å utvikle prosjektideer knyttet til fagutvikling i egen praksis.
 • Stipendet tildeles en gang årlig.
 • Det kan søkes om inntil kr. 30000.- per år.
 • Man må ha vært medlem i faggruppen i minimum tre år.
 • Søknadsfrist 1. september årlig.

Det forventes at mottaker av stipend holder NSF/FFD oppdatert på prosjektets utvikling og leverer prosjektrapport ved prosjektets slutt.

Det som må legges ved i søknaden er:

 1. Prosjektbeskrivelse
 2. Framdriftsplan
 3. Budsjett
 4. Evt. andre bidragsytere/sponsorer

NSFs medlemsfordeler

Støtte til faglig utvikling

Som NSF-medlem kan du få støtte til å delta på kurs og konferanser som gir faglig oppdatering på opptil 6000 kr. Søk NSF om støtte til deltagelse på kurs og konferanser.

Støtte til presentasjon av poster eller muntlig innlegg på en internasjonal konferanse om fag utenlands, på inntil 12 000 kroner.  Søk NSF om støtte til presentasjon av poster/innlegg internasjonalt.

Støtte vil videre og masterutdanning. Søk NSF om støtte til videre- eller masterutdanning.