Sykepleiersymposiet 25. - 26 april 2024-posterpresentasjon:

Sykepleiersymposiet


Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe For Diabetessykepleiere (NSF/FFD) arrangerer
Nasjonalt sykepleiersymposium 25.-26. april 2024, Quality Hotel Tønsberg
I tillegg til det oppsatte programmet med inviterte foredragsholdere ønsker vi å ha en posterutstilling
med presentasjon av fagutviklings- og forskning prosjekter. Presentasjon av posterne er en viktig del
av symposiet. NSF/FFD vil tildele posterpriser etter at en evalueringskomite har vurdert posterne.
Vinnerne blir annonsert på slutten av symposiet.

 1. Fagutviklingsprosjekter; presentasjon av ulike typer sykepleieprosjekt og kvalitetsutviklingsarbeid.
  Fremhev resultatene og vis betydningen av prosjektet for praksis.
 2. Forskningsprosjekter; forskningsarbeid som er gjennomført enten i forbindelse med en klinisk
  studie med en standardisert protokoll, som et mastergrads-, phd- eller post doc prosjekt.
  Arbeider som allerede har vært presentert ved en nasjonal eller internasjonal konferanse, som nylig
  er publisert eller som er til vurdering for publisering i nasjonale eller internasjonale vitenskapelige
  tidsskrift kan gjerne også presenteres ved NSF/FFD sykepleiersymposium.
  Deltagere som ønsker å presentere en poster sender inn et abstrakt (sammendrag) til
  merethe.westberg@siv.no innen 1. mars. Abstraktet vil bli vurdert av en postervurderingskomite.
  Tilbakemelding om antatt posterpresentasjon vil bli gitt innen 20. mars.
  Utforming av abstrakt (sammendrag) (max 300 ord):
  • Organiser teksten på abstraktet (sammendraget) etter overskriftene: Tittel, Bakgrunn,
  Problemstilling, Design/metode, Resultater og Konklusjon.
  • På linjen etter tittelen oppgis forfatter (fornavn, etternavn) og medforfattere fortløpende. På linjen
  deretter oppgis forfatternes arbeidssted (kommune/helseforetak/institusjon). Deretter oppgis
  korresponderende forfatters navn, adresse og e-post.
  Utforming av posteren:
  • • Posterne utformes på norsk eller engelsk.
  • • Format må være stående (vertikalt), størrelse 120 x 90 cm.
  • • Teksten må være lesbar fra 1,5 meters avstand.
  • • Teksten i tittel bør være på tekststørrelse 70 (forfatternes navn og arbeidssted føres på
  linjen under tittelen og skal være i en mindre tekststørrelse).
  • • Teksten på selve posteren bør være på minimum tekststørrelse 25.
  • • Posteren skal inneholde problemstilling, metodisk tilnærming og kort om
  hovedfunn/resultater.
  Den som representerer posteren må være tilstede ved posterutstillingen i bestemte angitte pauser
  (se tidspunkt i symposium programmet).