Valg av innhold i proskjema i digital oppfølging av diabetes type 1